Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie .


Dofinansowanie przeznaczamy na :

„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Koszt kwalifikowany zadania:

342 920,00 zł

Forma dofinansowania :

Środki otrzymaliśmy w formie pożyczki.


Opis zadania:

Zakupione z dofinansowania pojemniki będą zlokalizowane na terenie Gminy Wiejskiej Kętrzyn. Celem zadania jest wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów wtym recykling. Masa zebranych odpadów komunalnych będzie stanowić wartość ok. 1700 Mg/rocznie.

Pojemniki jakie zakupiliśmy:

I. Pojemniki dwukołowe na odpady komunalne o pojemności 120 litrów.
1) kolor brązowy 100 szt.
2) kolor niebieski 100 szt.
3) kolor żółty 100 szt.
4) kolor zielony 100 szt.
5) kolor grafit 100 szt.

II. Pojemniki dwukołowe na odpady komunalne o pojemności 240 litrów.
1) kolor grafit 180 szt.

III. Pojemniki czterokołowe na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów.
1) kolor brązowy 70 szt.
2) kolor niebieski 70 szt.
3) kolor żółty 70 szt.
4) kolor zielony 40 szt.
5) kolor grafit 100 szt.

IV. Pojemniki metalowe.
1) dwukołowe na odpady komunalne o pojemności 110 litrów 100 szt.
2) czterokołowe na odpady komunalne o pojemności 1100 litrów 100 szt.
Ogólna lilość pojemników 1230 szt.
© Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.